Badania

- Wyniki badań publikowanych w recenzowanych czasopismach wskazują, że mieszkańcy wyżej oceniają jakość życia i stan zdrowia, jeśli spodziewają się lub otrzymują korzyści ekonomiczne związane z inwestycją w turbiny wiatrowe (na przykład – bogacenie się gminy, z tytułu odpłatnego użyczania gruntu pod elektrownie), niż respondenci, którzy nie posiadają takich dochodów. Deklarują też statystycznie istotnie niższe poziomy irytacji. Badania naukowe wskazują również, że negatywna opinia na temat turbin wiatrowych może być bardziej związana z subiektywną oceną estetyczną samych elektrowni, niż z ich oddziaływaniem na wzrok i słuch. Zgłaszanie efektów zdrowotnych często związane jest z jakąkolwiek zmianą w otoczeniu – mówi prof. Bożena Mroczek z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

 

- Analiza czterech badań, w których uczestniczyło ponad 1300 mieszkańców z ponad 20 lokalizacji, w których znajdują się turbiny wiatrowe, konsekwentnie pokazuje, że nie ma znaczącego związku między akceptacją turbin wiatrowych, a odległością wiatraków od zabudowań. Istnieje relatywnie niewielki odsetek mieszkańców (od 6% do 18%) silnie rozdrażnionych z powodu turbin wiatrowych, aczkolwiek warto jednocześnie zauważyć, że w badaniu dotyczącym hałasu więcej osób skarżyło się na hałas wynikający z ruchu ulicznego (16%), niż na ten emitowany przez turbiny wiatrowe (9,9%). W szczególności wydaje się, że kluczowe znaczenie ma proces planowania inwestycji. Mieszkańcy pozytywnie odbierający fazę planowania i budowy wykazują większą akceptację dla turbin wiatrowych i odczuwają mniejszą irytację przez powodowane przez nie imisje  – mówi dr Johannes Pohl z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze.

 

– 40 dBA, jako średni poziom dźwięku, jest szeroko stosowanym kryterium opracowanym na podstawie wielu badań. Taki sam limit Światowa Organizacja Zdrowia proponuje jako poziom dla hałasu nocnego. Oczywiste jest również, że hałas emitowany przez turbiny wiatrowe, zarówno słyszalny, jak i niesłyszalny, nie ma bezpośredniego oddziaływania na zdrowie. Pośrednie efekty związane ze stresem mogą się natomiast pojawić u niewielkiej liczby osób, zwłaszcza tych, które są negatywnie nastawione do turbin wiatrowych. W rozpatrywaniu zjawiska hałasu turbin wiatrowych psychologia staje się więc równie ważna jak akustykatłumaczy dr Leventhall.

 

Prezentacje z Konferencji „Energetyka wiatrowa a zdrowie człowieka”:

Oddziaływanie farm wiatrowych na zdrowie człowieka - przegląd badań, Bożena Mroczek,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Hałas emitowany przez turbiny wiatrowe a zdrowie. Czy istnieje problem? dr Geoff Leventhall, Active Noise

Większa odległość –większa akceptacja? dr Johannes Pohl, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg

Zagadnienie migotania cienia i zarządzanie nim w niemieckich procesach wydawania decyzji dla farm wiatrowych, Oliver Thomas, BBB Umwelttechnik GmbH

Ocena poziomów dźwięku na istniejących farmach wiatrowych, dr Jacek Szulczyk, dB - Projekt Sp. z o.o.