Raporty

8 marca 2016 r. Państwowy Zakład Higieny opublikował stanowisko w sprawie farm wiatrowych.

Poniżej prezentujemy raporty, które weryfikują hipotezy zawarte w stanowisku NIZP – PZH.